Det levande valet – supervalåret och rollspelen som engagerar

Rådet på iPadUnder supervalåret gör flertalet organisationer en landsomfattande satsning på att engagera landets framtida väljare. Rollspelsprojektet “Det levande valet” är en del av den satsningen, och ställer Sveriges högstadie- och gymnasieelever inför scenarion som engagerar och skapar debatt; en omskakande framtid i yttre rymden och demokratiarbetet efter ett landsomfattande elevuppror.

Det levande valet är ett projekt som ska ge stöd till skolor som vill arrangera skolval eller som vill arbeta med politik i skolan. Upplevelsebaserat lärande kan öppna för spännande samtal där lärare och elever tillsammans gör en upptäcktsresa. Vår förhoppning är att rollspelen ska ge lärare möjlighet att levandegöra valen och ge eleverna nya perspektiv, säger Alice Bah Kuhnke, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Här på på vår hemsida kan du ladda ner bägge spelen, läsa mer om dem, boka en spelledare samt få tips på hur du som handledare skapar en ännu bättre rollspelsupplevelse.

Här kan du ladda ned:

Rådet – Ett rollspel om demokratifrågor och Europaparlamentet (PDF – 9,64 MB)

Republiken Skolan – Ett rollspel om demokratifrågor och riksdagsvalet (PDF – 3,65 MB)

Republiken Skolan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *