Det levande valet – två rollspel om politiska val

Inför Riksdagsvalet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 genomför Sveriges Elevråd – SVEA och Sverok – Spelhobbyförbundet tillsammans en satsning på att engagera landets framtida väljare genom rollspelsprojektet Det levande valet. I spelen Republiken skolan och Rådet ställs Sveriges högstadie- och gymnasieelever inför scenarion som engagerar och skapar debatt; demokratiarbete i skolan efter ett landsomfattande elevuppror och en omskakande framtid i yttre rymden.

Det levande valet är ett projekt som ska ge stöd till skolor som vill arrangera skolval eller som vill arbeta med politik i skolan. Upplevelsebaserat lärande kan öppna för spännande samtal där lärare och elever tillsammans gör en upptäcktsresa. 

Här på på vår hemsida kan du läsa mer om spelen och få tips på hur du som handledare skapar en ännu bättre rollspelsupplevelse. Du kan även ladda ner Republiken Skolan och Rådet här.

Projektet genomförs på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Spelen lanserades för första gången under valåret 2014, och detta är 2018 och 2019 års reviderade upplagor.

Här kan du ladda ned:

Republiken Skolan – Ett rollspel om demokratifrågor och riksdagsvalet

Rådet – Ett rollspel om demokratifrågor och Europaparlamentsvalet