Handledartips

Är du ny i rollen som spelledare? Eller vill du utveckla dig lite till? Då har vi samlat lite blandade tips som gör spelandet både lättare och roligare!

Både Rådet och Republiken Skolan är konstruerade så att du ska kunna handleda det även om du aldrig spelat rollspel förut, eller lett ett liknande spel. I spelet finns instruktioner för varje moment i spelet.

• Läs igenom spelet några gånger så att du har koll. För att få det att kännas ännu tydligare kan du rita upp spelets olika faser och steg, samt i vilken ordning du ska instruera spelarna.

• Det är fullt möjligt att ändra i spelet så att det passar din grupps behov. Du kan göra det enklare eller mer komplicerat beroende på var din grupp befinner sig kunskapsmässigt.

• Berätta för någon hur det går till innan du möter deltagarna så du har koll på faser och andra detaljer.

• Har du en whiteboard kan du rita upp hur till exempel parlamentet i Rådet ser ut, eller hur det fungerar med partierna i Republiken Skolan.

• Har du mycket tid? Be grupperna presentera sig själva. Ge dem några minuter att diskutera vad de vill berätta för de andra.

Tips till efterdiskussionen!

• Allt som händer i spelet kan användas i efterdiskussionen!

– Blir det hetsig stämning? Diskutera hur politiker som inte håller med varandra beter sig. Ser det olika ut på olika platser i världen? (Till exempel kan det bli upprörda debatter i brittiska parlamentet, vilket effektivt kan illustreras med ett Youtube-klipp.)

– Tycker deltagarna spelet var krångligt? Ta diskussionen vidare och prata om hur man egentligen lär sig politik, och hur dagens politiker blev politiker.

– Tycker deltagarna att politik är ointressant (och därför även spelet)? Prata om vad som händer när invånarna i ett land tycker att politik är ointressant.

Handledartips Rådet

• Ta tillvara på deltagarnas initiativ. Om de vill bryta sig ur och starta en egen koalition på en annan värdegrund, låt dem göra det. Det är också en bra grund för efterdiskussionen.

Handledartips Republiken Skolan

• Se över de tre viktigaste frågorna så att de har lite spridning (även om det kräver att du drar fler än tre lappar och sedan väljer själv). Du kan också formulera om dem samt skriva av dem på en ny lapp så att det inte är lika tydligt vem som skrivit dem.

• Om partierna har liknande vallöften, och väldigt tydligt har anpassat sig efter elevernas viktigaste frågor, ta med det i efterdiskussionen och be deltagarna fundera över hur de tror att politiker förhåller sig till väljarnas önskemål i verkligheten.

• Ta tillvara på deltagarnas initiativ. Om de vill bryta sig ur och starta ett eget parti på en annan värdegrund, låt dem göra det. Det är också en bra grund för efterdiskussionen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *