Valet 2018

Om du spelar Republiken Skolan som fristående äventyr, och inte som del av ett block om årets val, så är det viktigt att deltagarna får möjlighet att sätta sina lärdomar i ett sammanhang. De diskussionsfrågor som finns i spelhäftet handlar mest om själva spelet och de lärdomar en kan dra av det.

För att ge inspiration till en efterdiskussion som är tydligt kopplad till dagens politiska landskap finns här ett diskussionsunderlag som mer direkt knyter an till några skolpolitiska frågor som är aktuella i svensk politik just nu.

Här kan du ladda ner diskussionsunderlaget:

Valfrågor 2018