Europaparlamentsvalet

Om du spelar Rådet som fristående äventyr, och inte som del av ett block om årets val, så är det viktigt att sätta lärdomarna i ett sammanhang. De diskussionsfrågor som finns i spelhäftet handlar mest om spelet och de lärdomar en kan dra av det.

För att ge inspiration till en efterdiskussion som är tydligt kopplad till dagens politiska landskap finns här ett diskussionsunderlag som mer direkt knyter an till några skolpolitiska frågor som är aktuella i svensk politik just nu.

Här kan du ladda ner diskussionsunderlaget:

Europaparlamentsvalet